bėralas

bėralas
bė̃ralas sm. ppr. sing. (3b) 1. B, R85, K nevėtyti, su pelais grūdai: Bė̃ralas gal sausas Ds. Prie ponais ir bė̃ralo duonos ne visada būdavo, o apie ragaišį nė kalbos Svn. Čia jau ne grūdai, o bė̃ralas Rk. Su grūstoku grūsdavo piestoj bė̃ralą Pl. Bė̃ralą apgrūda OG92. Ana bėralų̃ duoną iškepė J. Saldus, gardus alutėlis, kad ir bėralėlio JD510.nevėtytų grūdų duona: Tokio bė̃ralo privalgęs neilgai dirbsi Ssk. 2. Žl, Švnč, Eiš miltai ar grūdai, su kuriais pagerinamas gyvuliams ėdesys, pradai: Nėra jokio bė̃ralo kiaulėm, tai visai neėda Rdm. Jau ateina pavasaris, ir arkliam bė̃ralo netekom Žsl. ^ Duok karvei bė̃ralo, tau karvė duos gėralo . 3. R, Dbk javai, paberti džiovinti; kiekis grūdų, vienu sykiu paberiamas džiūti: Šiandien gerai prikūrentas pečius, tai papilk daugiau bė̃ralo negu vakar Šš. Padžiovėm bė̃ralo, rytoj nukrušę sumalsim Ukm. Šiandien nemalei, tai rytoj turėsi du bė̃ralu sumalti Š.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • bėralas — bė̃ralas dkt. Bėralų̃ duona …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • bėratė — bėrãtė sf. sing. (2) 1. iškulti nevėtyti grūdai: Pabaigėm kulti, sustumdykit bėrãtę An. 2. krosnyje džiovinami grūdai; žr. bėralas 3: Nepapilk bėratės tę an pečiaus Ut. 3. miltai jovalui; žr. bėralas 2: Pristigau kiaulėm bėratės Ut …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pabėralas — pãbėralas sm. (34b) DŽ grūdai ar miltai, kuriais pagerinamas, užberiamas gyvuliams ėdesys; bėralas, pradai: Jau nėr suvisu pãbėralo, reikia malt Arm. Kap buvo pabėralų̃, tai ir skatynos buvo gražios Arm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Malaysia Federal Route 8 — Federal Route 8 Gua Musang Highway Route information Length: 402.7 km (250.2 mi) Major junctions …   Wikipedia

  • api — 1 api praef. žr. 1 ap . I. su veiksmažodžiais ir veiksmažodiniais daiktavardžiais, prasidedančiais priebalsiais p, b, f (senuosiuose raštuose ir kai kuriose tarmėse – kartais ir prieš kitus garsus): apipìlti, apipylìmas; apibrėžti, apibrėžìmas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apibėralas — apìbėralas sm. miltai, kuriais barsto gyvulių ėdesį, barstalai: Jau baigias rugiai, neturėsim kiaulėm apìbėralo Dsm. Mano javai menki, bevėtant daug atsiskirs apìbėralam Dsm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bėralis — sm. sing. MŽ krosnyje išdžiovinti grūdai, bėralas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bėralė — bėrãlė sf. sing. (2) Š žr. bėralas 3: Reikėjo bėrãlę pečiun pabert, ba rytoj malūnan važiuosiu Žb …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dulkmenys — (?) sm. pl. G82 bėralas, pradai: O kad arklys yra liesas, tuomet duok po du kartu ant dienos dulkmenų su pašaru IM1862,38 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kiauliabėralis — kiaũliabėralis sm. (1) bėralas kiaulėms šerti: Padžioviau grūdų kiaũliabėraliui Sdk. Kiaũliabėralio reikia pragrūst Trgn. Seniau ir kiaũliabėralį piestuose grūdo Ut. Seniau tėvas ažustatydavo kiauliabėralio malt Vj. Koks iš vikų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”